CITY KEBABHUS

Kontakt

City Kebabhus
Citykebabhus v/Izzat Okutan
Jyllandsgade 47
7000 Fredericia